PULS - BOOMKOR - EU - NL

Voor alles wat niet in een van onderstaande rubrieken past
Plaats reactie
Dre Frijters
Berichten: 782
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

PULS - BOOMKOR - EU - NL

Bericht door Dre Frijters »

PULS - BOOMKOR - EU- NL

Een enorm belangrijk moment:
De EU stemt met “de PULS” over datgene wat voor de toekomst het belangrijkste zou moeten zijn: Een eerlijk en gezond evenwicht tussen zeemilieu, een verantwoorde visstand en een florerende beroepsvisserij.
Met zorg en een toenemend gebrek aan vertrouwen in de komende besluitvorming kijk ik (als sporthengelaar / kleine bootvisser) naar de volgende feiten.

Onderzoeksfeiten van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek:
Ik stel vast, dat anno 2019 deze richtinggevende wetenschap niet verder komt dan het vaststellen van het gegeven dat de (huidige) pulsvisserij beter is voor de (huidige) tong- en scholvisserij, zoals door de (huidige) Nederlandse boomkorvisserij wordt uitgevoerd.
Dus op basis van “gegevens” van experimenteel onderzoek, uitgaande van de daarvoor uitgegeven ontheffingen voor de puls-boomkor, zoals tot op heden toegepast. Waar door de nationale politiek, onder druk van Booming-Urk, meteen werd gefraudeerd door veel meer vergunningen af te geven voor de NL-beroepsvisserij dan (voor wetenschappelijk onderzoek) was bedoeld.
Tot dit moment komt de wetenschap niet verder dan: Het is beter voor de Nederlandse korvisserij op tong en schol. We wachten nog steeds op onafhankelijke en eerlijke onderzoeksresultaten voor het Noordzeemilieu bij deze visserij, waarbij je je af kunt vragen of de tot op heden uitgevoerde Nederlandse visserij űberhaupt wel milieuverantwoord is vanwege bijvoorbeeld gebruik van 80 mm maaswijdte en de visserijdruk op overwinteringsgebieden van deze vissoorten. Bovendien kunnen frauduleuze gegevens NOOIT gebruikt worden bij “wetenschappelijk onderzoek”.

EU- NL
Hier boven gaf ik al aan, dat er van alles mis is met de uitgangspunten, uitvoering en zogenaamd onafhankelijke resultaten van deze vorm van beroepsvisserij. Dat hier vanwege EU- belangen op wellicht overdreven (politieke) wijze, in dit geval met name vanuit Frankrijk wordt gereageerd, kan zeker niet als verassing en onredelijk worden beschouwd.

Zaligmakende puls?
Volgens mij veroorzaakt een stroomstoot voor alle levende wezens het gegeven dat ze nog eens extra verdoofd in het visnet worden gedrukt en daardoor minder kans hebben om te ontsnappen voordat het net aan boord wordt gehesen. Deze extra ontbering is ook funest als ongewenste en ondermaatse vis later nog eens “levend” zou kunnen worden teruggezet. Het (eind)gevolg van verplichte aanlanding was misschien al een wijze, vooruitziende blik…..?

Verweer beroepsvisserij
In het ontstane tumult, met het oog op de te nemen beslissingen door EU, hoor ik nu niet anders, dan dat de kleine 100 Nederlandse pulsvissers nu, tegen alle voor het milieu zo positieve ontwikkelingen in, veroordeeld gaan worden tot:
- Terug naar het gebruik van die ouderwetse, loodzware boomkorren met die voor het milieu zo nadelige wekkers en zware kettingen. Omwoeling van de zeebodem, toename ongewenste bijvangst bla bla bla…..;
- Terug dus ook naar het hoge brandstof gebruik, dus veel hogere CO-2 uitstoot ………;

Wat een geleuter, zij vallen volgens mij niet terug op die ouderwetse, loodzware boomkor, maar op de inmiddels ontwikkelde SUMWING, die notabene al wezenlijk onderdeel is van de huidige pulskor en verantwoordelijk is voor minder brandstofgebruik, minder verstoring zeebodem. Beste heren, niet dreigen dus met materialen en werkwijzen die jullie al lang op de schroothoop hebben gegooid, maar gewoon doorgaan met de ontwikkeling van de SUMWING.

Het is (denk ik) een feit, dat door verbieding van het pulssysteem, er minder vis in de netten van de beroepsvisser komt. Echter het zal meer kansen bieden voor een betere visstand en verdere doorontwikkeling van de SUMWING.
Ik wens de EU veel wijsheid toe in hun beslissing, op basis van realiteit. Niet op basis van politiek en puur economisch gewin.
Als ze anders beslissen, dan heb ik het met de EU wel zo'n beetje gehad......... :cry:

joeri wilmssen
Berichten: 164
Lid geworden op: ma jan 14, 2013 10:38 pm

Europa heeft besloten om pulsvissen vanaf 1 juli 2021 te verbieden

Bericht door joeri wilmssen »

Vandaag werd in het Europese parlement beslist om vanaf 1 juli 2021 het pulsvissen te verbieden.
Nog 2 jaar de tijd om het laatste graatje in ons stukje Noordzee weg te knetteren dus...

ps. Een oplossing voor de 85 Nederlandse pulsvissers zou kunnen zijn dat de officiele Nederlandse jaartelling 50 jaar wordt teruggedraaid... :lol:Groeten, Joeri
Somnium
Delta 1609

Dre Frijters
Berichten: 782
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: PULS - BOOMKOR - EU - NL

Bericht door Dre Frijters »

Inderdaad Joeri,
hierbij het bericht, geplukt van de Texelse Courant:
Doek gevallen voor pulsvisserij
di 16 apr 2019, 13:53 Landbouw / Visserij
Het doek is definitief gevallen in Europa voor de pulsvisserij.
Het Europees Parlement heeft vandaag in Straatsburg ingestemd met een pakket aan maatregelen in de visserij waar het pulsverbod onderdeel van was.
In totaal 571 Europarlementariërs stemden vóór het verbod, zestig waren tegen en twintig Europarlementariërs onthielden zich van stemming.
Een poging van de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (SGP-CU), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema om het pulsverbod uit het grote pakket van maatregelen te halen, zodat er apart over kon worden gestemd, kreeg geen steun van de rest van het Europees Parlement.
De stemming in het Europees Parlement was de laatste beslissing in een reeks van meerdere beslissingen binnen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Ministers.

Het totaalverbod op pulsvisserij betekent volgens de Nederlandse Vissersbond dat slechts 5 procent van de vloot van elke Europese lidstaat mag blijven pulsvissen tot 1 juli 2021 waarna het totaalverbod zal gelden. "De overige pulsontheffingen lopen af op korte termijn. Nederland heeft op dit moment 84 pulsontheffingen. De getroffen pulsvissers ontvangen deze week bericht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de exacte termijn van hun ontheffing."


Het verbod komt pal na het Europees verkiezingsfestival Democracy Alive op Texel waar vertegenwoordigers van visserij-organisaties EMK en VisNed bezoekers drie dagen lang lieten voelen wat de pulsvisserij in de praktijk inhoudt. Daar waren de reacties op de pulsvisserij positief, nadat gevoeld was wat het werkelijk was.
Een groep vissers vertrok maandagavond nog met aanhang naar Straatsburg in een laatste poging het verbod te voorkomen. De EMK hoopt dat de Nederlandse regering de durf heeft het pulsverbod te blokkeren. "Er staat immers ontzettend veel op het spel; het voortbestaan van de kottervloot."

Een zeer overtuigende stemming ! voor diegene die nog vinden, dat het toch enige kans van slagen zou hebben...

Is nu het probleem ( een bijna lege Noordzee, zonder maatse vis ) dan opgelost ?? NEE.

De verwachting is dat de drang om de enkele overgebleven "hotspots" (zoals het Kanaal, Doggersbank e.a.) nu helemaal kapot te vissen, alleen maar groter zal worden. Zeker zolang de "richting gevende wetenschap" en politiek niet de GEHELE Noordzee in hun onderzoek en oordeel meeneemt en alleen "de klant is koning gedachte" naastreeft, waarbij alleen de beroepsvisserij klant is…………... :evil:

Dre Frijters
Berichten: 782
Lid geworden op: wo okt 24, 2007 7:21 pm

Re: PULS - BOOMKOR - EU - NL

Bericht door Dre Frijters »

En dit vindt de minister, Carola Schouten, ervan:
Brief minister aan de pulsvissers en de Tweede Kamer
Verlenging voor groep 2 tot eind 2019

DEN HAAG – Na de bekrachtiging van het pulsverbod door het Europarlement afgelopen dinsdag heeft minister van LNV Carola Schouten donderdagavond brieven gestuurd naar de Tweede Kamer en naar alle pulsvissers. In de brieven gaat ze in op wat het verbod betekent voor de pulsvisserij, hoe ze omgaat met de lopende ontheffingen en welke vervolgstappen ze willen doen.

Vissers uit Groep 1, die de ontheffing in 2010 hebben gekregen, mogen blijven pulsvissen tot 1 juli 2021, op basis van de algemene bepaling in de Europese regelgeving op grond waarvan 5 procent van de boomkorvloot mag blijven pulsvissen in de vastgestelde overgangsperiode.

Voor vissers uit Groep 2 zijn de pulstoestemmingen uit 2011-2012 gekoppeld aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de pulsvisserij. De minister vindt het van groot belang het nu lopende meerjarige onderzoekprogramma naar de pulsvisserij goed te kunnen afronden. Omdat afronding is voorzien voor eind 2019 heeft zij besloten dit onderzoek tot deze einddatum voort te zetten met de schepen die tot deze groep 2 behoren. Dat betekent dat vissers in deze groep kunnen blijven pulsvissen tot en met 31 december 2019.

In afwachting van de formele besluitvorming in het EP waren de in 2014 verleende ontheffingen voor de vissers uit Groep 3, die afliepen voor 1 juni 2019, verlengd tot en met 31 mei 2019. LNV ziet helaas geen mogelijkheid om ze nogmaals te verlengen, wat betekent dat vissers uit deze groep nog maar tot en met 31 mei aanstaande kunnen blijven pulsvissen (met uitzondering van twee ontheffingen in deze groep die aflopen in juli respectievelijk september.)

Vervolgstappen
De door het EP aangenomen tekst van de Verordening Technische Maatregelen (VO TM) zal naar verwachting door de Raad worden aangenomen. Er is immers behalve van ons land geen tegenstand. Schouten schrijft dat Nederland wel een verklaring in de Raad zal afleggen waarin ons land ‘met kracht’ aangeeft het besluit niet te kunnen steunen, omdat het ingaat tegen de wetenschappelijke kennis over de pulsvisserij en de gebleken voordelen voor natuur, milieu en visserij.
Na de stemming van de Raad in mei en publicatie van de verordening zal deze naar verwachting begin juni in werking zal treden. Lidstaten krijgen direct na inwerkingtreding van de Vo TM de mogelijkheid om de pulsvisserij te verbieden binnen hun eigen 12 mijls-zone. De minister zal in overleg treden met de betrokken Noordzeelanden over eventuele restricties aan de pulsvisserij in hun 12 mijlszone, met als inzet om waar mogelijk de toegang te behouden.

Hof van Justitie
De minister meldt ook dat ze van plan is om bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een beroep in te stellen tot nietigverklaring van het pulsverbod. Dit moet gebeuren binnen twee maanden na inwerkingtreding van de verordening. Op korte termijn zal dit geen praktische gevolgen hebben; een eventuele beroepsprocedure kan wel enkele jaren duren.
Schouten is van plan om internationaal breed de aandacht vestigen op de resultaten van het lopende pulsonderzoek en schrijft:. ,,Uitgaande van voor de pulsvisserij positieve onderzoeksresultaten zal ik, met internationale steun waar mogelijk, de Europese Commissie dringend verzoeken een herziening van de Vo TM voor te stellen, met als doel te komen tot permanente legalisering van de pulsvisserij.’’ De Europese Commissie kan echter niet worden verplicht om met een herzieningsvoorstel te komen.

In een nog lopend "wetenschappelijk" onderzoek is al gebleken, dat de pulsvisserij alleen maar voordelen heeft voor natuur, milieu en visserij. Dit onderzoek moet en zal volgens haar nog worden afgerond, "want daar komt dan vast nog een eerlijk, objectief en onafhankelijk-wetenschappelijk resultaat uit, dat vooral ook nog geloofwaardig en overtuigend zal zijn zodat men alsnog anders zal gaan beslissen...……………" :shock:
Ja ja, over geld over de balk gooien gesproken en blunders goedpraten... Dat wordt een "klant is koning"-rapport met een 10+ gehalte :wink:
Je zal maar een eerlijke wetenschapper zijn...
En ondertussen is het met het oog op het belang voor een goede visstand, duidelijke regels, gerichte handhaving, wel/geen aanlandplicht EEN GROTE TERINGZOOI :evil:

Plaats reactie