Waarheen met het clubblad? | Jouw mening telt!

Waarheen met het clubblad? | Jouw mening telt!

Het is geen geheim dat onze vereniging de laatste jaren nogal wat leden verloren heeft. Dat heeft diverse redenen: leeftijd, veranderende financiële omstandigheden, het wegblijven van grote rondvis in onze regio, de toegenomen regeldruk, het unfaire beleid van de overheid ten opzichte van de sportvisserij, om er enkele te noemen. Feit is dat met een verlies om en bij de 600 leden, gespreid over de laatste 5 á 6 jaar, de financiële situatie van de clubkas ook veranderd en niet ten gunste. Om deze reden is het bestuur op zoek gegaan naar manieren om te besparen zonder aan het hart en de werking van de vereniging te raken. Een van de ingrepen was en is dat dit blad in plaats van 11 keer per jaar, tegenwoordig nog 6 keer per jaar verschijnt. Dat leverde aanzienlijke besparing op porto- en drukkosten op. Voorlopig is het ons gelukt om elke 2 maanden een goed gevuld blad uit te brengen, telkens 24 pagina’s dik. De redactie streeft er naar die inspanning vol te houden, al is het niet altijd even makkelijk. Gebrek aan kopij is vaak een probleem. Als je maar om de andere maand een blad uitgeeft, mag het ook een blad die naam waardig zijn, geen blaadje van enkele vellen. Keerzijde van die medaille is, buiten het vullen van die 24 pagina’s, dat de druk- en portokosten hoger liggen dan wanneer je een blaadje van 12 of 16 pagina’s zou uitgeven. Maar, 6 keer 24 pagina’s is nog altijd voordeliger dan 11 keer 12 of 16 pagina’s, het blijft een aanzienlijke besparing. De portokosten zijn de laatste jaren wel behoorlijk gestegen. Om een lang verhaal kort te maken, clubbladen uitgeven kost geld. Op zich is dat geen probleem, maar als bestuur hebben we er bijzonder weinig zicht op hoe het blad de dag van vandaag ontvangen wordt. Hoe veel het gelezen wordt… In het pré digitale tijdperk was dat duidelijk, dat blad werd zeer goed gelezen en vaak doorgegeven. Vandaag is veel informatie overal op het internet te vinden via diverse bronnen. Op onze eigen webstek is al bijzonder veel terug te vinden als het om actuele zaken zoals regelgeving of mededelingen van algemeen belang en verslagen van manifestaties gaat. We weten dat een aanzienlijk deel van de vereniging veel digitaal volgt en bijgevolg in het clubblad zaken tegen komt die ze eerder op onze webstek al gelezen hadden. Langs de andere kant is er, eveneens een aanzienlijke groep, die weinig of geen boodschap heeft aan de www’s, Facebooken en Youtubes van deze wereld. Een mailtje sturen en ontvangen dat gebeurt wel, maar verder zal het hen worst wezen. Die vinden het leuk op papier te lezen.

Wat wij nu willen weten is hoe de verhoudingen zijn binnen onze club. Wie houdt liever vast aan een 2-maandelijks papieren clubblad en wie wil de digitale vooruitgang vol omarmen en eventueel zijn clubblad en/of nieuwsbrief digitaal aangeleverd zien, zodat het bekeken en gelezen kan worden op eender welk moment op een telefoon, tablet, laptop of pc. Beide versies hebben voor- en nadelen. Echt aandachtig lezen gaat vaak makkelijker op papier en het blijft fijn om wat in je handen te hebben. Digitaal heb je dan weer veel meer mogelijkheden qua kleur en functies. Een filmpje kan dan bijvoorbeeld gewoon ingesloten worden, terwijl je op papier een verwijzing naar dat filmpje moet zetten. Hoe zo’n digitaal clubblad er uiteindelijk zou gaan uitzien, zal de toekomst uitwijzen. Dat is iets wat wellicht moet groeien en met vallen en opstaan beter worden. Uw dienaar hier, is digitaal per slot van rekening slechts een welwillende amateur… Het hoeft verder geen betoog dat een digitale versie vele malen voordeliger is dan een papieren. Maar als je daarmee een grote groep leden, in regel de ouderen onder ons, in de kou laat staan omdat je papier loslaat en digitaal verder gaat, louter omwille van een budgettaire maatregel is dat geen goed idee. We moeten er wel voor zorgen dat de 1.000 leden die ons nog resten, allemaal bediend worden, dat is onze eerste betrachting. Hoe dat financieel houdbaar gemaakt moet worden, is de volgende vraag. Misschien moet er overwogen worden om zoals de dagbladen vandaag al doen, de zaak dubbel te laten lopen en zowel digitaal als op papier wat maken. Als de groep papier klein genoeg is, zijn er manieren om dat relatief goedkoper te produceren dan nu het geval is. Als we half om half zitten, wordt het lastig. Op termijn zullen we wellicht toch bij een digitaal verhaal belanden, maar eer het zo ver is, zal er nog heel wat water naar zee vloeien.

Onderstaand vinden jullie een aantal vragen waarop wij een antwoord nodig hebben. Het verzoek is dan ook om niet op “de andere” te rekenen maar zélf actie te ondernemen en ons te helpen bij de besluitvorming. Vul de vragenlijst in en stuur hem door. Hoe meer van jullie ons van informatie voorzien, des te gerichter kunnen wij als bestuur de nodige actie ondernemen. Als we straks moeten beslissen op basis van 10 formuliertjes, is er een groot risico dat er geen of onvoldoende draagvlak is voor die beslissing en dat is zéér nadrukkelijk níet de bedoeling!

Enquête toekomst clubblad
Clubblad
Meerdere opties zijn mogelijk
Enkel invullen als je ook "Andere reden" aanvinkte
Meerdere opties zijn mogelijk
Eén optie kiezen
Enkel invullen als je ook "Andere reden" aanvinkte
Deel dit bericht op sociale media Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

You may also like...