Lid worden

Als u lid wilt worden kunt u via dit formulier inschrijven.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 60,- inclusief de Vispas.

Iemand die zich aanmeldt als lid, maar reeds via een andere vereniging een Vispas ontvangt, dient € 40,50 als contributie te betalen.
Dit komt door de ontvangst via onze vereniging van
een zogenaamde “Extra Vispas” waarvoor de afdracht aan Sportvisserij Nederland € 19,50 lager is dan de afdracht voor een standaard Vispas

Na ontvangst van uw inschrijfformulier krijgt u de nodige papieren thuis gestuurd.
Weer opzeggen dient schriftelijk, voor 1 december, te gebeuren.

Het betalen van het lidgeld houdt in dat u zich akkoord verklaart met het huishoudelijk reglement en de statuten!
Het huishoudelijk reglement en de statuten zijn hier te downloaden in pdf-formaat


Inschrijvingsformulier
Heeft u reeds een Vispas bij een andere vereniging?