Nieuwsbrief

Sinds 2021 is na 41 jaar het clubblad, Deltavissers, vervangen door de Deltavissers Nieuwsbrief, een digitaal alternatief voor de gedrukte versie. De nieuwsbrief is het officiële orgaan van de vereniging en wordt periodiek, telkens daar behoefte aan is, via e-mail naar de leden en donateurs gezonden. De nieuwsbrief kan meerdere onderwerpen bevatten, maar in geval dat nodig is, kan er ook over één enkel onderwerp gecommuniceerd worden. We zijn niet langer gebonden aan pagina’s en data.

De meeste van onze leden zijn inmiddels in bezit van een computer, tablet of smartphone en kunnen hierop onze webstek raadplegen en via de mail de nieuwsbrief lezen. De digitale technologie biedt meer mogelijkheden om bepaalde informatie te documenteren middels filmpjes en berichtgeving op andere websites. Vooral dat laatste maakt het aanbieden van verspreide informatie mogelijk.

Daarnaast kan ook in de stukken van de eigen redactie met kleur gewerkt worden. Een zwart-wit foto kan zeer mooi en stijlvol zijn, maar in bijvoorbeeld een reisverhaal zien de gefotografeerde landschappen en vangsten er toch een stuk frisser uit. Zo hebben ook de verslagen van onze wedstrijden en andere club evenementen hun plaats in de nieuwsbrief. Vanzelfsprekend blijven we een beroep doen op onze leden om hun stukken te blijven insturen, ook die zijn een blijvende meerwaarde voor de nieuwsbrief.