Waar is onze vis naar toe?

Waar is onze vis naar toe?

Aan het begin van de zomer stonden de media bol van het goede nieuws in verband met de uitstekende visstand in onze Noordzee. Helaas is de harde realiteit compleet anders, althans voor wat betreft de zuidelijke Noordzee. Tussen de Franse grens in het zuiden en de 54e breedtegraad in het noorden (zie kaartje) is vrijwel álle vis verdwenen. Het opvallende aan de zaak is dat dit op enkele jaren tijd gebeurde. Denk daarbij vooral aan de laatste 3 jaren met een extra versnelling in de laatste 2.

Zijn de wetenschappers dan gek dat ze deze hoera-berichten de wereld insturen? Nee, de rest van de Noordzee en het Kanaal doen het uitstekend. Daar groeiden de bestanden weer uit tot gezonde populaties. Het grote probleem van de wetenschap is dat de bemonsteringen die vandaag uitgevoerd worden pas over 2 jaar in een rapport terug te vinden zijn. 2 jaar die we echt niet meer hebben, de toestand is catastrofaal!

Deze bewering is geen fantasie van uw dienaar, maar een vaststelling die velen gemaakt hebben. Bewijs daarvoor zijn de getuigenissen van diverse mensen, aanwezig tijdens een vergadering belegd door LIFSN (Low Impact Fisheries South North Sea) te Nieuwpoort op vrijdag 1 september ll. Al deze mensen zijn bezig met visserij, beroepsmatig, dan wel recreatief, komen uit de 4 landen die de zuidelijke Noordzee omringen en getuigen in de kern allemaal exact het zelfde. De vis is verdwenen uit de zuidelijke Noordzee.

De pulskor wordt door bijna elke aanwezige zonder meer als de schuldige aangewezen. Directe bewijzen zijn daar echter niet voor, enkel elementen die erg hard in de richting van de pulskor wijzen zoals het gebied waarin deze milieuramp zich voltrekt en zeer zeker de tijdlijn waarbinnen een en ander gebeurd is. De snelle opschaling van de pulskor is omgekeerd evenredig aan het even snel verdwijnen van de vis. Dat is een zeer ernstige aanwijzing dat er iets schort met de techniek en/of het aantal boten dat er mee uitgerust is en op een veel te kleine oppervlakte vist. De heatmap (bron: lifeplatform.eu) toont aan aan hoe de druk op de zuidelijke Noordzee sinds het opschalen van de pulskor is toegenomen. Een heel aantal Nederlandse scholvissers, die voorheen in de noord visten hebben hun schepen aangepast en omgebouwd voor puls en zijn eveneens in de zuid op tong gaan vissen. Bovendien kunnen nu zachte bodems probleemloos bevist worden waar dat met wekkerkettingen absoluut onmogelijk is. Feit is dat de Belgische beroepsvissers op 1 september slechts 19% van hun tongquotum in de Noordzee hebben opgevist. Net als de hengelaars en staandwant-vissers krijgen de traditionele boomkorvissers haast geen tongetje (dé doelsoort van de pulsvissers) meer gevangen. De garnalenschaarste deze zomer, voor het 2e jaar op rij een halvering, is ook een aanwijzing dat er iets grondig schort. Er zijn er niet alleen weinig, ze zijn gemiddeld ook kleiner en brozer.

Wetenschapers hebben tot vandaag op laboschaal niets of weinig kunnen vinden wat tegen de pulskor pleit, met uitzondering van het breken van ruggengraten van kabeljauw wanneer deze binnen het pulsveld komen. Een aquarium is niet het zelfde dan de zee, laat dat voor alles zeer duidelijk zijn! Feit is wel dat de 3 Vlaamse wetenschappers van ILVO en VLIZ die we tot nu toe geconfronteerd hebben met deze situatie, bijzonder verrast waren en geen idee hadden wat er gaande was… De molen draait te traag!

Daarom is het belangrijk dat onze overheden de nodige fondsen vrij maken voor 100% onafhankelijk, grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen. Deze milieuramp is nooit eerder voorgekomen. Zelfs in de donkerste dagen van de Noordzee, toen deze officieel zwaar overbevist was, was het nog stukken beter dan vandaag. Daarom is het belangrijk dat Europa op basis van laboproeven niet beslist om de pulskor nu al vrij te geven voor de gemene visserij. Er is nog veel uit te zoeken en te onderzoeken alvorens dat kan.

Getuigenissen over de terugvallende visvangsten in de zuidelijke Noordzee

Plaats : zaal CITY Valkestraat 18, Nieuwpoort, België
Datum : 1 september 2017
Organisatie: LIFSN
Onderwerp : terugvallende visvangsten in de zuidelijke Noordzee
Publicatie rapport : 7 september 2017


 

Lijst aanwezigen :
Bart Schiltz (B) – voorzitter LIFSN, bestuurslid netviswerk (NL)
Kris Vandecasteele (B) – schepen van visserij Nieuwpoort en bestuurslid LIFSN
Marc Dezutter (B) – penningmeester LIFSN en staandwantvisser vanuit Nieuwpoort
Patrick Van Hellemont (B) – bestuurslid LIFSN en handlijnvisser vanuit Nieuwpoort
Raynal Laurent (B) – bestuurslid LIFSN en handlijnvisser uit Nieuwpoort
Jan De Jonghe (B) – secretaris LIFSN
Ger de Ruiter (NL) – LIFE EU-NL en handlijnvisser uit Nieuwpoort
Niels Hogestein (B) handlijnvisser uit Nieuwpoort
Peter Dezutter (B) – staandwantvisser vanuit Nieuwpoort
Koen De Bièvre (B) – bestuurslid Bootvisvereniging Zuid-West Nederland –  Deltavissers – (NL)
Job Schot (NL) – bestuurslid Rederscentrale – boomkorvisser
Thomas Verleye (B) – wetenschapper VLIZ
Sofie Nimmegeers (B) – wetenschapper ILVO
Sander Meyns (B) – Rederscentrale
Jan Desaever (B) – staandwantvisser vanuit Nieuwpoort
Gilbert Desaever (B) – staandwantvisser vanuit Nieuwpoort
Diederik Jacobs (B) – garnaalvisser vanuit Nieuwpoort
Gregory Arnoys (B) – garnaalvisser vanuit Nieuwpoort
Rudy Beuckels (B) – garnaalvisser vanuit Nieuwpoort
Steve Deramoudt (B) – charterboot hengelvisserij vanuit Nieuwpoort
Frank Laleman (B) – recreatief visser vanuit Nieuwpoort
Brian O’Riordan (IRL) – deputy director LIFE EU
Claudia Orlandini (UK) communication officer LIFE EU
Roger Cooper (UK) – visser Ramsgate/Whitstable
Thierry Boulanger (F) – visser vanuit Duinkerke
Philippe Mahieu (B) – charterboot hengelvisserij vanuit Nieuwpoort
Mario Debuck (B) – handlijnvisser vanuit Nieuwpoort

Welkom door Kris Vandecasteele, schepen (wethouder) van de stad Nieuwpoort
Het terugvallen van de visbestanden bracht het bestuur van de LIFSN er toe om een initiatief te nemen om iedereen die leeft of gebruik maakt van de vis in de zuidelijke Noordzee, samen te brengen. Al deze belanghebbenden zijn recreatieve vissers, professionele vissers, charterbedrijven en dit over diverse visserijtechnieken heen.

Bedoeling van deze samenkomst door Bart Schiltz, voorzitter LIFSN
Het verzamelen van getuigenissen van wat er op de zuidelijke Noordzee aan het gebeuren is, met name het spectaculair wegblijven van diverse soorten vis. Dit is nooit gezien. De getuigenissen zullen genoteerd worden en overgemaakt aan diverse instellingen, zoals adviseurs van wetenschappelijke en overheidsinstellingen. Het is dan aan deze instellingen om te onderzoeken of dit gekoppeld kan worden aan windmolenparken, pulsvisserij, klimaatverandering, zandwinningen,…

Het ontstaan van deze samenkomst door Jan De Jonghe (B), secretaris LIFSN
Er is een terugval van visvangsten in de zuidelijke Noordzee, dit in tegenstelling met andere visgronden. Deze samenkomst is een reactie op de vele berichten dat het uitstekend gaat met de visbestanden in de Noordzee. Dit is in tegenstelling met de ervaringen van de vissers in de Zuidelijke Noordzee. Om niet plaatselijk te werken werden delegaties uitgenodigd uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn de kustgebieden die grenzen aan de zuidelijke Noordzee.

Getuigenissen
Enkel de getuigenissen van de vissers werden in dit verslag opgenomen.

Marc Dezutter (Belg – Staandwantvisserij – Nederlandse beroepslicentie KW3)
Geen tongvangsten de laatste jaren. Heeft enkele jaren geleden in Stellendam (NL) kennis gemaakt met pulsvissers. Toen al werd gezegd dat elektrisch vissen en flyshooten de laatste techniek van visserij is, omdat deze zo danig efficiënt en dodelijk is dat alle bestanden aangetast zullen worden tot er een woestenij overblijft. Ook de kleinere tongen worden mee weggevangen.

Frank Laleman (Belg – recreatief visser handlijnvissen)
Ziet een negatieve evolutie in de visbestanden, zeker sedert de introductie van de pulskor in onze visgebieden. Denkt dat plaatselijke overbevissing door de pulskor de oorzaak is. Waar 6 jaar geleden het geen probleem was om 15kg kabeljauw te vangen, is dit in de laatste jaren terug gevallen naar 0 kg. Zeker de laatste 2 jaar werd er niets meer gevangen. Hetzelfde doet zich voor bij tongvangsten. 6 jaar geleden was het geen probleem om 20 tongen per dag per man te vangen. De laatste jaren worden er geen meer gevangen. Dit geldt ook voor makreel, pladijs,…

Rudy Beuckels (Belg – Garnaalvisser – Belgische beroepslicentie N86)
Tot ongeveer 5 jaar geleden waren er geen echte problemen. Er is overbevissing op ons gedeelte van de Noordzee. Dit jaar heeft hij het laagste tongbestand waargenomen sinds hij 20 jaar geleden begon te vissen. In het tussenseizoen heeft hij geprobeerd om 1 maand lang over te schakelen naar de tongvisserij, maar er was niet voldoende tong. Tijdens de garnaalvisserij stelde hij vroeger vast dat er kleine tonglarven werden meegevangen. Dit jaar ontbreken deze larven compleet, onder andere op de Smallbank, 6 mijl uit de kust. Hij denkt ook dat de puls effect heeft op de garnalen en dat deze breken. De 0.82 is ondertussen gestopt met zijn proefproject met de garnaalpuls. Puls visserij kan overal gebeuren, ook op gronden die vroeger niet bevist werden. Dit zorgt ervoor dat de visbestanden nergens meer veilig zijn op onze kleine kuststrook. Ook worden de visgronden altijd maar kleiner en kleiner door de introductie van windmolenparken, zandwinning,… Ook daar is de vis verstoord. Er opereren meer schepen op kleinere visgronden, wat de plaatselijke visbestanden sterk reduceert. Nadat pulsvissers passeren buiten de 3 mijl, vangen ze enkel dode vis met brandwonden, dode tong en gebroken kabeljauw. Hij heeft dit in het verleden ook reeds gemeld bij het Ilvo, maar er was geen gehoor.

Philippe Mahieu (Belg – chartervisserij)
Hij is moeten uitwijken naar de Engelse kust om vis te vangen en dit naar gebieden waar de puls niet word toegepast. Daar is er nog vis. De vroegere gebieden die getroffen zijn en die hij vroeger bezocht gaan tot de 52e breedtegraad. Overal waar de puls passeert, verdwijnt de vis. Hij denkt dat zijn job ten dode is opgeschreven. Zijn doelsoorten zijn pollak, tong en kabeljauw.

Steve Deramoudt (Belg – chartervisserij)
Sluit zich aan bij de getuigenis van Philippe Mahieu

Raynal Laurent (Belg – handlijnvisserij – Nederlandse beroepslicentie BR73)
Zijn doelsoort is de zeebaars. Hij heeft 2 jaar geleden in een zone nabij de Westhinder vastgesteld dat er kabeljauw en wijting dood of stervende ronddreef. De meeuwen aten kleine, rondvis op die aan de oppervlakte dreef. Dit was in de zone met een lengte van ca. 1,5 mijl nadat een pulsvisser uit Arnemuiden passeerde. Hij heeft deze observatie daarna nog 3x gedaan.

Patrick van Hellemont (Belg – handlijnvisserij – Nederlandse beroepslicentie BR99)
Zijn doelsoort is de zeebaars. Hij vist vanuit Nieuwpoort tot 35 mijl uit de kust. Zijn vangsten op zeebaars zijn de laatste jaren 60% minder dan in het verleden. Voor wat de kabeljauw betreft loopt dit op tot 95%. Hij stelt vast dat als er met een pulskor gevist wordt tot op 1 mijl van zijn visplaats, hij geen vis meer kan vangen in de omgeving.

Mario de Buck (Belg – handlijnvisserij – Nederlandse beroepslicentie Br3)
Vangt veel minder vis, met name zeebaars. De kabeljauwvangsten zijn dit jaar tot 0 herleid.

Peter Dezutter (Belg – Staandwantvisserij – Nederlandse beroepslicentie KW3)
Hij voer vroeger met een grote trawler (boomkorvisserij). Hij stelt vast dat er vroeger meer Nederlandse vaartuigen vistten (zonder puls). Er was wel nog voldoende tong voor iedereen. Er werd gevist in de periode december-februari in de Noordzee. Toen werd er plots het jaar rond gevist en met de introductie van de pulsvisserij zijn de visbestanden van tong nagenoeg verdwenen.

Koen De Bièvre (Belg – sportvisser – bestuurslid Nederlandse Deltavissers)
Hij vist al sinds zijn 6 jaar en is nu 53 jaar. Koen onderschrijft wat de vorige sprekers hebben gezegd en gaat dit niet nog eens herhalen. Hij ziet het ledenbestand van zijn vereniging de laatste jaren dalen van ruim 1.600, naar krap 1.000 leden nu. Dit is voor een groot deel te wijten aan het ontbreken van voldoende vis. Vissen beschikken over allerlei elektromagnetisch gevoelige organen om te navigeren, te jagen en nergens tegenaan te zwemmen in de donkere diepte. Het kan haast niet anders dan dat de vis last ondervindt van die elektriciteit in het water en daarom andere oorden opzoekt. Grote uitzondering in deze catastrofe zijn de elasmo’s (haaien en roggen). Die doen het steeds beter. Er bestaat een rapport over een test met hondshaaitjes in een aquarium en daarbij leken een aantal van de proefdieren aangetrokken te worden door de puls, terwijl een ander deel onverschillig bleef en eentje wegvluchtte. Hij stelt vast dat er de laatste 2 jaar regelmatig hondshaaitjes gevangen worden aan het begin van het seizoen, terwijl dat vroeger nooit het geval was. Dé hamvraag is nu of de verdwenen vis gewoon opgevist is, dan wel weggejaagd naar andere wateren. Het is zijn vaste overtuiging dat het het 2e geval is.

Roger Cooper (Brit – beroepsvisser, chairman of Thanet fishermen organisation)
3 a 4 jaren geleden kwam de pulsvisserij op de Engelse kusten (op 12 mijl). Ze kwamen steeds terug en nu ook zowel op de harde als zachte gronden. Er is geen gebied meer veilig voor de vis. 2016 was slechtste tongjaar ooit (-60%). Ook in 2017 is dit hetzelfde. 2 slechte jaren achtereen is nog nooit voorgekomen. Door de mildere winters is de tong niet diep in zee gegaan, waardoor ze wel weer te bevissen viel in de winterperiode. Ook werd er veel gebaggerd in de paaigebieden van de tong. Er zit wel veel stekelrog. Hij klaagt ook de Nederlandse aanwezigheid in de Britse vloot aan.

Ger de Ruiter (Nederlander – handlijnvisserij – Nederlandse beroepslicentie WSW1)
De pulsvisserij proeven zijn gedaan in laboratoria, niet in de zee. Is dit realistisch en zijn er niet meer effecten in de open zee? Hij vraagt meer onderzoek naar de effecten van de pulsvisserij op open zee. Hij heeft ook de observatie gedaan van meeuwen die vis oppikken achter flyshooters en pulsvissers.

Bart Schiltz (Belg – voorzitter LIFSN)
Er is geen tong meer te vangen in de ‘sole pit’ en de ‘kleine zilverput’. Dit werd door de zoon van Bart doorgegeven. Zoon Rudi is reder Z59 Raquel. Dat is tot 54gr Noord. De boomkor werd gedurende 50j uitgevoerd zonder de bestanden ernstig te bedreigen. Nu wordt de pulsvisserij na 3 jaar geëvalueerd en zijn er bestanden in gevaar in de zuidelijke Noordzee. Het is een financieel en politiek probleem. Ook dient er rekening gehouden te worden, dat er bij het terugschroeven en verbieden van de pulstechniek er geen sociaal bloedbad bij de Nederlandse vissers ontstaat. Van bepaalde vissoorten zitten er veel meer dan vroeger dicht tegen de kust. Een voorbeeld is zeebaars tegen de golfbrekers en staketsels. Kan er nog meer praktisch onderzoek gedaan worden op de pulsvisserij op open zee? Als de pulsvisserij zich houdt aan de quota, waarom zijn er nu bestandsproblemen?

Jan Desaever (Belg – warrelnetvisser – Belgische beroepslicentie N93)
Deense vissers en Belgische vissers in Deense wateren vangen meer tong, sedert de puls in onze contreien actief is. Ook de Fransen uit Duinkerke moeten ‘achter de hoek = onder Boulogne’ gaan vissen voor tong, waar er toevallig geen pulsvisserij is. Dit wijst mogelijk dat de tong uit de gebieden wegvlucht, waar de pulsvisserij actief is. Hij ervaart ook een zeer lage vangst van tongen de laatste 3 jaar op de Buiten Ratelbank. Voorheen viste de N95 daar zonder probleem en bracht van dit gebied voldoende tong en andere vis mee om te overleven. De N95 is drie jaar geleden verloren gegaan door brand.

Brian O’Riordan (Ier – Vice voorzitter LIFE EU met kantoor in Brussel)
Hij brengt enkele vaststellingen naar voor: Er is geen controle op het schip hoe groot het vermogen/voltage gezet wordt. De puls’boom’ is veel lichter dan de klassieke boomkor, zodat veel meer gebieden toegankelijk zijn om te vissen. Bij de transitie van de middenslagvloot van traditionele kottervisserij naar pulsvisserij zijn meer dan 80 ontheffingen uitgegeven. Dit is veel meer dan 5% van de vloot zoals eerst door Europa werd toegestaan. De helft van de pulskor ontheffingen zullen geschrapt worden in 2019 als Europa dit niet verder toelaat. De Nederlandse lobby is zeer groot, ook bij de Europese commissie en het Europees parlement.


 

Deel dit bericht

You may also like...