Wedstrijdreglement aangepast

Wedstrijdreglement aangepast

In 2018 vissen we voor het algemeen klassement op totaal gevangen gewicht. Het aantal deelgenomen wedstrijden is niet van belang. De vangst per Deltanummer wordt van alle deelgenomen wedstrijden opgeteld.

Van belang is dat de vis vrij van overtollig water wordt aangeboden. De wedstrijdleiding beslist of de vis droog genoeg is. (uitlektafel is aanwezig)

Zeebaars is tot nader order aan de lijst met niet toegelaten vissoorten toegevoegd.

De uitslag en tussenklassement wordt op de website vermeld.

De winnaar van de Deltacup is het Deltanummer dat na de laatste wedstrijd van het jaar het grootste gewicht heeft weten te vangen. Mocht er door 2 of meer Deltanummers een gelijk gewicht zijn gevangen dan is degene die de meeste wedstrijden heeft gevist winnaar. Is ook dat aantal gelijk dan wint degene die het vaakst het hoogst in het dagklassement is geëindigd. Is ook dat gelijk dan beslist het lot.

NIEUW: HAAIENCOMPETITIE

Naast de reguliere wedstrijd houden we een haaiencompetitie. Deelname hieraan is vrijwillig. De dagwinnaar is het ingeschreven Deltanummer dat de grootste haai aan boord heeft weten te krijgen. Bewijs levert u door een duidelijke foto met de lengte en het bewijs van de dag. (deze krijgt u aan het begin van de wedstrijddag van de leiding mee) aan te leveren. Dit mag via email op wedstrijden@deltavissers.nl of via whatsapp-nummer is 0646654585 (Marcel Brevé). U geeft bij de weging aan een haai te hebben gevangen, samen met de lengte. De foto van uw grootste haai levert u UITERLIJK drie dagen na de wedstrijddag bij een van de leden van de wedstrijdcommissie aan. Er wordt maar 1 gefotografeerde haai per boot per wedstrijd meegeteld.

Het Deltanummer welke aan het eind van het wedstrijdjaar de grootste totale lengte aangeleverd heeft, is de winnaar van deze competitie en ontvangt hiervoor een beker met bijbehorende tekst. De uitslag zal op onze site en in het clubblad te lezen zijn. Naast de haaien worden er ook roggen gevangen. Foto’s en verhalen van deze vangsten worden zeer op prijs gesteld maar tellen niet mee voor de haaien competitie.

Het volledig aangepaste reglement vind je hier

Deel dit bericht

You may also like...