Bevraging: COVID 19 – Impact Corona-maatregelen op de Vlaamse recreatieve zeevisserij

Bevraging: COVID-19
Impact Corona-maatregelen op de Vlaamse recreatieve zeevisserij

Op de Vlaamse overheidswebsite recreatievezeevisserij.be zijn wetenschappers op zoek naar informatie in verband met de gevolgen voor onze hobby en ons bestedingspatroon tijdens deze corona-miserie. Deze bevraging heeft enkel betrekking op de in België wonende recreatieve vissers, een groep waar de sportvisserij deel van uitmaakt.

De Corona-pandemie heeft ons reeds een tijdje in zijn greep, hierdoor zitten we met z’n allen aan huis gekluisterd (België) wat ons vaak niet in de mogelijkheid stelt om onze hobby’s uit te voeren. Dit heeft vaak zijn weerslag op onze gemoedstoestand (sociale impact), maar ook voor de recreatieve zeevisserij kent dit economische gevolgen. Hiertoe werd door Spaanse wetenschappers het voortouw genomen om de socio-economische gevolgen van de huidige ‘blijf in uw kot’-maatregelen voor de recreatieve zeevisserijgemeenschap in kaart te brengen. Wetenschappers uit nagenoeg alle Europese landen, Amerika, Australië, etc. hebben reeds interesse getoond in dit initiatief. Daarom werd een korte anonieme bevraging (±10 minuutjes) opgesteld die voor u in het Nederlands werd vertaald. Hierin hebben we vooral als doel om de impact van de huidige Corona-maatregelen op uw gezondheid, gemoedstoestand, financiële situatie, etc. in kaart te brengen. De uiteenlopende vragen moeten ons in staat stellen om na te gaan of bepaalde subgroepen hier meer hinder door ondervinden dan andere (bijvoorbeeld: een gehuwde jonge visser met twee kinderen zal ‘mogelijks’ minder negatieve gevolgen ondervinden dan een oudere alleenstaande visser). Na één dag werden in Spanje en Italië reeds meer dan 2.000 formulieren ingevuld, de Vlaamse wetenschappers hopen dat we als klein-België ook een bijdrage kunnen leveren tot deze studie. U zult uiteraard ook op de hoogte gebracht worden van de finale resultaten van dit onderzoek.

Deel dit bericht op sociale media Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

You may also like...