Watersporters zelf verantwoordelijk voor inschakelen pechhulp​

Watersporters zelf verantwoordelijk voor inschakelen pechhulp

Op de website van de Nederlandse Kustwacht staat een zeer verontrustend bericht te lezen. Als u in de toekomst op zee te kampen krijgt met panne, zal u zelf de hulpverlening moeten aanvragen. De KNRM wordt niet meer automatisch gealarmeerd voor een boot met motorpech als er geen direct gevaar is voor de boot en haar opvarenden. Een en ander is wellicht het gevolg van een sinds jaren veel gehoorde klacht uit de commerciële sector dat de KNRM te veel “aanhaken en afslepen”-klussen gratis uitvoert, terwijl dat niet de kerntaak van de KNRM is. Bij panne dient u dus zelf de hulpverlener te contacteren om van zee gehaald te worden. Die hulpverlener/berger kan net zo goed de KNRM zijn, die beschikbaar blijft op de zelfde basis als voorheen. Gebruik hiervoor de KNRM Helpt App op je telefoon. Voor alle duidelijkheid, als er om wat voor reden ook een gevaarlijke situatie voor de boot of haar opvarenden ontstaat, ALTIJD de Kustwacht waarschuwen, zij bepalen dan wie en wat er komt om je te helpen! 

Uiteraard kan bij mooi weer en geen al te gek grote afstanden altijd beroep gedaan worden op de solidariteit van een collega sportvisser om weer naar de haven gebracht te worden. Door deze gang van zaken zijn we in bepaalde omstandigheden weer zoals in de pioniersdagen meer op elkaar aangewezen om het veilig te houden.

Hieronder het bericht van de Nederlandse Kustwacht.

Watersporters zijn per 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om maritieme assistentie (pechhulp) te regelen bij niet-spoedeisende hulp. Het gaat hierbij om situaties waarbij er geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen. Voorbeelden daarvan zijn motorpech en hulp bij het slepen van het vaartuig naar een haven. Bij gevaar dient altijd de Kustwacht gealarmeerd te worden!

De nieuwe werkwijze is voortgekomen uit het overleg dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevoerd met de maritieme hulpverleners (bergers), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de Kustwacht. Een overzicht van verschillende hulpverleners op de verschillende wateren staat op www.kustwacht.nl/hulp. Uiteindelijk bepaalt de hulpvrager welke hulp ingeroepen en aanvaard wordt.

Vergelijking weg
Voorheen kon contact worden opgenomen met de Kustwacht die vervolgens automatisch reddingboten van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) alarmeerde. “De vergelijking met de situatie op de weg kan gemaakt worden. Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112.” licht Hoofd Operaties Edwin van der Pol toe.

Voorbereiding
Wanneer de Kustwacht wordt gebeld, wordt een uitvraagprotocol gehanteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of de hulpvraag spoedeisend is. Is dat het niet, dan wordt de hulpvrager verzocht om zelf contact op te nemen met een hulpverlener. Bij twijfel over spoedeisend of niet-spoedeisend zal altijd de KNRM gealarmeerd worden. “De Kustwacht heeft een meldkamer voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat als ik pech heb? Wie bel ik dan?” aldus Van der Pol.

Toch spoed
Het kan zijn dat in eerste instantie de hulpvraag niet-spoedeisend is, maar door omstandigheden er toch een noodgeval ontstaat. Dan dient onmiddellijk de Kustwacht geïnformeerd te worden, zodat direct de noodhulp (‘search and rescue’) opgestart kan worden!

Bemiddeling
Er zijn situaties denkbaar dat de hulpvrager niet in contact kan komen met een hulpverlener. De Kustwacht kan dan de hulpverleners op de hoogte stellen, die vervolgens contact zullen opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden. De hulpvrager dient dan wel toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.

Opdracht
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Kustwacht de opdracht gekregen om triage te gaan uitvoeren. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer middels een Kamerbrief hierover geïnformeerd. Bij niet-spoedeisende hulp krijgt de hulpvrager te horen zelf verantwoordelijk te zijn voor het regelen van hulp. Een lijst van (commerciële) hulpverleners die actief zijn op de Nederlandse wateren is gepubliceerd op de website van de Kustwacht.

Deel dit bericht

You may also like...