Geen ALV en wedstrijden meer in 2020

Geen ALV en wedstrijden meer dit jaar

Het coronavirus veert weer op, de besmettingen nemen opnieuw hand over hand toe. Dit heeft het bestuur doen besluiten om de Algemene Ledenvergadering en de resterende wedstrijden op de kalender voor 2020, niet meer te laten doorgaan. Bij deze beslissing werden alle sentimenten aan de kant geschoven en werd de situatie heel rationeel onder de loep genomen. Er was maar één uitkomst mogelijk. Noch voor de ALV, noch voor de wedstrijden, kunnen wij de veiligheid garanderen. Gezondheid is ons grootste goed, daar gaan we niet mee gokken, dat zou dwaas zijn. We hadden liever het resterende programma afgewerkt, maar helaas… het is niet anders.

Voor wat betreft de ALV willen we nog enkele punten aanhalen:

  • Bestuursverkiezing
    Er stelde zich niemand kandidaat voor een zitje in het bestuur bij de secretaris, waardoor penningmeester Rinus Visser en bestuurslid Marcel Brevé (beiden herkiesbaar) automatisch bevestigd worden in hun functie.
  • Financiën
    Ter voorbereiding van de ALV werd door de penningmeester werk gemaakt van een overzicht van de financiële toestand van onze vereniging. Dit werkstuk werd zoals gebruikelijk voorgelegd aan een externe accountant en de kascontrolecommissie. De accountant leverde een samenstellingsverklaring af en de kascontrolecommissie gaf haar goedkeuring aan de voorgelegde boeken.
  • Lidgeld
    Het lidgeld blijft in 2021 ongewijzigd op € 60,-
Deel dit bericht op sociale media Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

You may also like...