Oliegeultje weer permanent open voor de doorvaart

Oliegeultje weer permanent open voor de doorvaart

Na jaren geweerd te zijn in het gebied tussen de stormvloedkering en de Roggenplaat is in het nieuwe beheersplan toch weer ruimte voor de vaart. Een en ander is terug te vinden in het “Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van dd 11 november 2016, kenmerk: 16170126, tot beperking van de toegankelijkheid van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’”

Onder artikel 3 staat onderstaande te lezen:
Voor de binnen het Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’ gelegen gebieden ‘Roggenplaat-Neeltje Janscomplex’ en ‘noordelijk deel van de Vondelingsplaat’ is de toegang gedurende het gehele jaar verboden, behoudens de navolgende uitzonderingen:
a. de hoge schelpenrug aan de oostzijde van de Roggenplaat vanaf de waterzijde tot aan de top is van 15 juni tot en met 14 september daaropvolgend toegankelijk; het bij zich hebben van een of meer honden is alleen toegestaan voor zover deze is c.q. zijn aangelijnd;
b. doorvaart door de Oliegeul is toegestaan;
c. het varen en ankeren in een zone van 100 meter buiten (en direct aansluitend aan) de betonning is toegestaan;
d. het varen en ankeren tot aan de -5 m dieptelijn in een zone aan de zuidoostkant van de Roggenplaat tussen de boeien GvR3 en LFI.5s/R34 is toegestaan.

Het volledige besluit is te raadplegen door hier te klikken.

Er mag dus weer gevaren worden. Zeker voor de bootvissers die vanuit Burghsluis vertrekken is dit een mooie “afsnijder” op weg naar de Roompotsluis. De diepe Oliegeul voert heel dicht langs de veiligheidslijn van de stormvloedkering. Als alternatief is er ook nog de “oude” Oliegeul, een half mijltje oostelijker, maar die is aanzienlijk minder diep. De noordzijde van de Geul van Roggenplaat vormt een drempel waarvan het diepste punt van de drempel op 2,30 m water boven de drempel staat als de waterstand gelijk is aan NAP.
Pas dus op waar je vaart!

Deel dit bericht op sociale media Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

You may also like...