Haagse Lobby

De Haagse Lobby

Gezien op de openbare omroep
Onlangs werd in het Nederlandse televisieprogramma “De Haagse Lobby” de situatie met de pulsvissers tegen het licht gehouden. De hamvraag van het programma is: “Hoe kon zo gruwelijk fout gaan met de pulstechniek?” “Waar heeft de Nederlandse lobby gefaald?” In het programma komt onder andere oud staatssecretaris Bleeker aan het woord. Hij was de man die de eerste afwijking van de 5%-regel voor mekaar kreeg. In het programma wordt het een list genoemd, destijds noemde hij het zelf politieke powerplay. Het enige steekje wat Nederland volgens Bleeker heeft laten vallen is dat ze er te lang vanuit gegaan zijn dat iedereen het wel goed vond zo. Verder wordt de Franse NGO Bloom als de baarlijke duivel afgeschilderd, die het voor de Nederlandse vissers tot op het bot verpest heeft met een interventie in het Europees parlement.  Campagnetechnisch heeft Bloom de hoofdvogel afgeschoten. Hun campagne was zonder meer meesterlijk opgezet. Maar er is meer dat tegen hen gespeeld heeft, veel meer. Maar voor diegene die het programma niet gezien hebben, is het hieronder beschikbaar gemaakt via npostart.nl.

Mogelijk moet je de adblocker van je browser uitschakelen om de videofragmenten te kunnen zien.

Wie, wie, wie… wie heeft het gedaan?….
Bloom heeft “de bonen gegeten” bij de pulsvissers. Maar Bloom is niet de enige die zich heeft laten horen. Bloom heeft het zeer professioneel aangepakt en zo de meeste aandacht gekregen, maar de klachten uit het veld waren en zijn nog steeds veel minder gestructureerd, maar daarom zeker niet minder terecht. Het kan niet ontkend worden dat er sinds 2014 (al dan niet toevallig het moment dat de pulsers van 42 naar 84 kotters gingen) in een hoog tempo vis verdween en niet meer terug kwam. De gul was op 2 jaar tijd volledig verdwenen, de fantastische scholvisserij in de Westhoek zakte in de zelfde periode als een mislukte soufflé in elkaar en een tongetje vangen werd ook al snel een probleem. Als je daar dan vragen of opmerkingen over had, werd je als een halve gare weggezet en moest je vooral je mond houden. Het is niet omdat de wetenschap heeft aangetoond dat er minder bodemberoering ontstaat, er minder brandstof verbruikt wordt, de vis niet dood gaat, en het een stuk efficiënter vist op tong, dat het allemaal OK is! Wat zijn deze, ontegensprekelijke, voordelen waard als de techniek oorzaak zou zijn van het verjagen van o.a. schol, kabeljauw en andere grote rondvis? Of dat het geval is, of de puls daar iets mee te maken heeft, dát heeft de wetenschap nog niet aangetoond. Niet in de ene, niet in de andere richting. Toch zijn er aanwijzingen dat er op zee zaken gebeuren die in het labo bij onderzoeken niet gezien zijn. De zee is geen aquarium…

Onderstaand hét filmpje van de willekeurig aan de oppervlakte zwemende schollen bij het naderen van een pulskotter. De vis komt aan de oppervlakte, zwemt daar 50 tot 100 meter en duikt weer naar beneden. Als diezelfde kotter dan een half uurtje later langs de andere kant weer voorbij komt en de vis komt weer naar de oppervlakte, dan zie ik een verband met meer bewijskracht dan een boze reactie van een visserman die zegt dat schollen dat altijd al gedaan hebben. Navraag bij de wetenschappers bevestigde dat schollen aan de oppervlakte komen zwemmen. Uiteraard volgt er nu een maar…. die vissen doen dat na de paai in februari en vroeg maart om weer naar hun voedselgronden te migreren. Ze doen dat mijlen aan een stuk en steeds met het tij vanuit het Kanaal mee. Dit clipje is half mei gefilmd. Bovendien zwommen die vissen maar een kort stukje aan de oppervlakte in willekeurige richtingen. Als zeebaarsvissers keer op keer getuigen dat hun visserij gewoon stopt voor geruime tijd, telkens er een pulser passeert binnen een halve mijl, terwijl dat bij de kettingen voordien niet het geval was,  dan zet dat de techniek toch een en ander in een ander licht. Die baarsvissers hebben er 0,0 belang bij hoeveel tong ze al dan niet met de puls vangen of hoeveel brandstof die kotters besparen, die roepen dat niet zo maar. Waarom maakt die zeebaars dat hij wegkomt als er eentje in de buurt komt zappen?… Zolang dat soort vragen niet sluitend beantwoord kan worden door de wetenschap, zal deze discussie niet stoppen.

Fake truth
Nederland zegt nu dat het puur emotie, framing en fake truth is die de puls keldert en dat de feiten niet meer tellen. Dat is slechts ten dele waar. Er is niks fake truth aan het feit dat wij als sportvissers amper of niet nog een gul kunnen vangen. Er is niks fake truth aan het feit dat de wijting en schar, ondanks goede aantallen (inshore!), gemiddeld kleiner wordt, jaar, na jaar. De puls wordt vér buiten het voorziene kader van 5% in twee grote stappen opgeschaald van 22 naar 84 visserijvaartuigen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers hebben nooit gevraagd om zo veel schepen. 5 tot 10 schepen had ruim volstaan voor het onderzoek. Ondertussen is gebleken dat dat onderzoeksdoel in de praktijk niet zo “belangrijk” was, maar dat het een businessmodel was, exclusief voor de Nederlandse vloot, waarbij men zo zeker was van zijn eigen gelijk dat de optie dat een ander terechte opmerkingen en vragen tot gevolg zou hebben, niet eens in overweging genomen werd. Laat staan dat het feit dat het project ooit nog teruggedraaid zou kunnen worden zelfs maar in overweging genomen werd. Nederland vindt natuurlijk dat dat niet het geval is, maar concurrenten die geen toegang hebben tot de techniek omdat ze bijvoorbeeld geen rechten hebben in het gebied waar de techniek toegelaten is, ervaren dit als oneerlijke concurrentie. Vooral de omvang van de vloot op bedenkelijke ontheffingen, zet kwaad bloed bij de andere vissers.

Als dan in die zelfde periode alle andere visserijen hun vangsten zien kelderen en hardop gaan klagen, wordt dat afgedaan als flauwe kul. “Onzin, kan niet, niks mee te maken, wegwezen met die zever, je brengt onze boterham in gevaar…” Er wordt steeds maar weer gehamerd op de ontegensprekelijke voordelen, van de techniek, maar nooit wordt er stilgestaan bij mogelijke, nog niet onderzochte, randeffecten zoals het verjagen van de vis. Dan moet je ook niet verbaasd zijn dat de weerstand bij de mensen die geen visje meer gevangen krijgen groeit, vooral als je de tijdlijn waarbinnen dit zich allemaal afgespeeld heeft, mee in overweging neemt. Die mensen gaan zich dan laten horen, zoeken hun volksvertegenwoordiger op en komen op straat om aandacht te zoeken voor hún zaak.

Demonstraties
Onlangs werd in Nieuwpoort een demonstratie gehouden door kleinschalige vissers, die, zeer te begrijpen, allemaal naar de pulsers kijken in verband met ineenstorten van de vangsten. Helaas was er vanuit de sportvisserij, behalve mezelf, niemand aanwezig, zeer jammer. Je hoeft het kot niet af te breken om aandacht te vragen voor je problemen. Overleg is een mooi instrument, maar als dat niet werkt en de toestand blijft verslechteren, dan moet je van je laten horen. Na de middag verhuisde de hele ploeg kleinschalige vissers naar Boulogne waar ze zich bij de Franse collega’s  voegden voor een demonstratie.

Bovenstaand de reportage uit het VRT Journaal wat aandacht besteedde aan de zorgen van de vissers. Ook Focus West TV was van de partij, die reportage kan je hier onder bekijken.

Demonstratie in de straten van Boulogne

Onder de titel: “Elektrisch vissen doet pladijs verdwijnen” staat op de website van Climaxi een stuk waarin het verband gelegd wordt tussen het pulsvissen en het verdwijnen van de schol.

Eerder al legde Bloom, samen met 21 andere natuur- en visserijorganisaties klacht neer bij OLAF, de Europese toezichthouder, wegens fraude met subsidies. Op 6 november gaf Bloom een persconferentie in Brussel waar ze aangeven dat er sinds 2007 € 21.500.000 aan subsidies is uitbetaald aan pulsgerelateerde bedrijven en visserijondernemingen. In dat bedrag zou € 2.700.000 naar een project met een twinrigger op puls gegaan zijn. Puls zou enkel gebruikt mogen worden op schepen ter vervanging van boomkor en zou verboden zijn bij een twinrig. Als dat verhaal klopt, heeft er links en rechts toch iemand een vet probleem, want dan is dat wel degelijk fraude… Even Googlen naar “twinrig op puls” en je komt uit bij de MDV-1, een hypermodern visserijvaartuig. Er wordt ook openlijk gecommuniceerd op websites over de proeven met de puls. Is het helemaal niet illegaal, of is dit weer zo’n staaltje van de “ons kan niks gebeuren”-instelling? Ik schrik in deze nergens meer van. € 21.500.000 is wel héél veel geld voor een techniek in onderzoek waarmee 100% commercieel gewerkt wordt…

Een persbericht en videofragmenten van de persconferentie vind je hier.

Tot slot vind ik het onbegrijpelijk dat de pulsers ontheffing hebben verkregen om te vissen in de Natura 2000-gebieden Vlakte van de Raan, Voordelta en Noordzee Kustzone. Het gaat om 690.000 pk-dagen te verdelen over 17 eurokotters  kotters.

690.000 pk-dagen gedeeld door 300 pk per eurokotter = 2.300 dagen.
2.300 dagen gedeeld door 17 eurokotters = 135 dagen per kotter, per jaar.

Dat er in die natuurgebieden, waar nauwelijks of geen bodemberoering mag plaatsvinden (Vlakte van de Raan), gevist mag worden met de puls, is toch bizar te noemen, wetende dat zelfs onze bootjes op de nominatie hebben gestaan om van de Vlakte van de Raan geweerd te worden! Het allerlaatste tongetje moet er ook nog aan geloven. Over de schar zullen we het maar even niet hebben….


 

Deel dit bericht op sociale media Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

You may also like...