België heeft nieuwe regels voor het varen op zee

België heeft nieuwe regels voor het varen op zee

Sinds 1 september 2019 gelden er nieuwe regels voor de pleziervaart op zee in Belgische wateren. De belangrijkste veranderingen voor ons sommen we hier even op.

Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht aan boord van een pleziervaartuig, onder volgende omstandigheden:
• als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt
• tussen zonsondergang en zonsopgang of;
• tussen 16 oktober en 15 mei.
Verder geldt de verplichting steeds:
• voor alle opvarenden tot 12 jaar of;
• wanneer het pleziervaartuig 6,5m of korter is.
• In de kajuit geldt deze verplichting niet.
De verplichting geldt niet voor pleziervaartuigen groter dan 24m of met een vaste reling van 1,10m hoog. Voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een zwemvest.

3/4 beaufort regel komt te vervallen
Vaartuigen kleiner dan 6m moeten binnen de 2 zeemijl van de kust blijven als de (significante) golfhoogte 1m of meer bedraagt. Er is niet langer een beperking opgelegd qua windsterkte (de zogenaamde 3/4 Beaufort regel is afgeschaft).

Vaarbewijs
Vanaf 1 januari 2022 wordt het vaarbewijs ook verplicht op zee. Voor zo ver ik kan zien, volstaat het algemeen stuurbrevet en/of Klein Vaarbewijs 2

Welke uitrusting moet ik aan boord hebben?
Vanaf midden mei 2020 is er een lijst van verplichte uitrusting, die rekening houdt met de afstand tot de kust.

Pleziervaartuigen ingeschreven voor ‘zee en binnenwateren’, moeten daarenboven minstens de minimumlijst ‘zee en binnenwateren’ aan boord hebben. Deze lijst zal in samenspraak met de sector de komende jaren telkens bijgewerkt worden om zo vlot het gebruik van nieuwe, moderne middelen mogelijk te maken. Deze lijst zal in het najaar bekend gemaakt worden.

Voorlopig blijft de bestaande lijst van uitrusting van kracht.

Verplichte uitrusting pleziervaartuig op zee
Reddingsmiddelen: reddingsgordel voor iedere opvarende, lichtgevende reddingsboei indien het vaartuig nachtelijke tochten onderneemt, afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen.
Nautische instrumenten: misthoorn, magnetisch kompas, navigatielichten, dieplood.
Uitrustingsmaterieel: anker, pomp of hoosvat, voldoende aantal roeispanen met hun dollen, 20m tros voor allerhande werken, blusapparaat voor motorjachten, hamer, bootshaak, elektrische lamp geschikt voor het geven van lichtsignalen, volledig stel zeilen voor zeiljachten.
Heel- en verbandmiddelen: waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone farmaceutische producten.
Documenten: registratiebrief of vlaggenbrief, dubbel van de verzekeringspolis, getijdenboekje, bijgewerkte zeekaarten.

Meer en uitgebreide info aangaande alle op handen zijnde veranderingen vind je hier


 

Deel dit bericht op sociale media Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

You may also like...