Vaarbewijsplicht buitenhaven Neeltje Jans!

Vaarbewijsplicht buitenhaven Neeltje Jans!

In het forum op onze webstek heeft de penningmeester in 2018 en 2019 melding gemaakt van controles door de Politie te Water waarbij aan de betreffende Deltavisser, voor anker bij de R 1, de vraag gesteld werd of hij over een vaarbewijs beschikte vanwege zijn vertrek vanaf de helling op Neeltje Jans. Dit is een verhaal wat al veel langer speelt. Nu hebben we daar in het verleden ook mee te maken gehad en toen hebben we ons gelijk gehaald bij de Politie te Water en het bevoegde ministerie: “Geen vaarbewijs nodig in de buitenhaven van Neeltje Jans (Noordland)”. Met die wetenschap gewapend was het in onze ogen ten onrechte dat er hier weer om gevraagd werd. Dus de barricaden op (middels forum) en mailen naar de Politie te Water waar we helder en duidelijk antwoord op deze brandende vraag kregen.

De wetgeving die ons destijds gelijk gaf, blijkt inmiddels al weer 10 jaar(!) aangepast te zijn. Stond er eerder in de Binnenschepenwet als grens voor het vaarbewijs: “… naar Schouwen en voorts …… naar de afsluiting in de Oosterschelde, vandaar langs de zeezijde van deze afsluiting naar Noord-Beveland en voorts….”

Dan zien we nu in de huidige Binnenvaartwet (zo heet dat tegenwoordig): “… vandaar langs de zeezijde van deze afsluiting, over de havenhoofden van de vluchthaven Neeltje Jans (bij het 2e gat in de kering – Schaar – Red.) en de Noorland Buitenhaven (waar de helling en de Roompotsluis zich bevindt), naar Noord-Beveland en voorts langs de kust hiervan naar de Veerse Dam…”

Het gaatje in de oude regelgeving, waarbij Neeltje Jans de enige haven langs de Nederlandse kust zonder vaarbewijsplicht was, hebben ze dus dichtgetimmerd in de nieuwe regelgeving, die zoals gezegd ondertussen ook al weer 10 jaar oud is.

In de Buitenhaven op Neeltje Jans is ingevolge dit artikel dus de Binnenvaartwet van toepassing. In deze wet is de vaarbewijsplicht geregeld, vanaf artikel 7.1 is de vaarbewijsplicht voor onder andere snelle motorboten (vaartuigen welke sneller dan 20 kilometer per uur kunnen varen) geregeld. In de buitenhaven van Neeltje Jans is dus op grond van de Binnenvaartwet een vaarbewijs nodig aan boord van een snelle motorboot. De buitenhaven wordt niet genoemd in de lijst ruime wateren, dus het Klein Vaarbewijs 1 of het Beperkt Stuurbrevet voor de Pleziervaart volstaat. Mocht men door de sluis echter de Oosterschelde op gaan, dient men in het bezit te zijn van Klein Vaarbewijs 2 of Algemeen Stuurbrevet voor de Pleziervaart. Met betrekking tot het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) kan nog worden opgemerkt dat het toepassingsgebied grotendeels overeen komt met eerder genoemde Binnenvaartwet. Een snelle motorboot moet daar dus voldoen aan de eisen gesteld in het BPR. (o.a. draagplicht van een reddingvest voor eenieder die niet zit tijdens de vaart…)

Dat gezegd hebbende, houdt het dus in dat buiten de havenhoofden Neeltje Jans (op zee zoals we vaak zeggen) de Binnenvaarwet niet van toepassing is en er voor de kust geen vaarbewijsplicht is. Als een ambtenaar een snelle motorboot heeft zien varen in de buitenhaven Neeltje Jans, of op zee vraagt waar u vertrokken bent, is het logisch dat hij vraagt om een vaarbewijs als het antwoord eender welke haven is. Het is dan aan de ambtenaar om te bepalen hoe hij er mee om gaat als hij in de buitenhaven iemand treft zonder vaarbewijs. De controlerende ambtenaar kan altijd een proces verbaal opmaken waartegen niets in te brengen is. Vaak zal hierbij het gedrag van de schipper een doorslaggevende factor zijn. Als je met je vaargedrag een gevaarlijke situatie veroorzaakt, om maar iets te zeggen, dan ben je wellicht de klos. Dit betekent dus ook dat bij een ongeval en/of aanvaring in de Noordlandhaven zonder het bezit van Vaarbewijs 1 (2 is uiteraard ook goed) voor een vaartuig met vaarbewijsplicht aldaar, de betrokken schipper dan gelijk strafrechtelijk een verdachte is en de schuld dan snel bij hem neergelegd kan worden. Ook de verzekering zal in zo’n geval niet meewerken of uitkeren.

Rode lijn: de grens volgens de politie - Gele lijn: de grens volgens ons

Naast Neeltje Jans, waar geen discussie over de regels kan bestaan, hebben we nog wel een bron van discussie en verwarring aangaande de helling in de voormalige vluchthaven Springersdiep (zeezijde), of gewoon de Brouwersdam. De informerende politieman is van mening dat ook daar de vaarbewijsplicht geldt. Wij zijn een andere mening toegedaan. De wetgever zegt hier het volgende: “… vandaar langs de zeezijde van deze dam en de zeezijde van de buitenhaven van Stellendam, naar Goeree en voorts langs de westelijke kust hiervan naar de Brouwersdam, vandaar langs de zeezijde van deze dam naar Schouwen en voorts langs de westelijke kust hiervan naar de afsluiting in de Oosterschelde…”

Het gaat over de westzijde van de dam, niet de steenstort bij de voormalige vluchthaven Springersdiep. Bovendien heeft dat hoekje al jaren de status van vluchthaven verloren, de lichten zijn reeds heel lang gedoofd. Bij alle andere havens worden deze of de havenhoofden expliciet genoemd, bij de Brouwerdam niet. Wellicht kan je dit bij een rechter in geval van een proces verbaal wel halen, maar het is wel weer een hoop gedoe.

Los van deze discussie kan het natuurlijk nooit kwaad om dat Vaarbewijs te halen. Kennis is niet zwaar om dragen en je leert er nog wat van. Vanaf 2022 heb je in Belgische wateren trouwens ook op zee een Klein Vaarbewijs 2 of Algemeen Stuurbrevet voor de Pleziervaart nodig.

Dit brengt ons dan naadloos bij een stukje veiligheid. Uit de correspondentie met Politie Te Water, Zeeuwse Wateren, blijkt ook dat er bij controles door Politie te Water, bij een aantal schippers (ook Deltavissers) heel luchtig wordt gedaan over de algemene veiligheid. Te denken valt aan een stukje reisvoorbereiding, weersvooruitzichten, wie te contacten en op welke wijze in geval van nood, wat te doen bij weersomslag, een werkende brandblusser aan boord, reddingsvesten voor alle opvarenden, zichtbaar voor andere vaart (AIS/radarreflector). Vragen waarop ook sommige Deltavissers geen antwoord hebben of niet over nagedacht hebben. Dat is op z’n zachtst gezegd niet sterk. Tegenwoordig is het permanent dragen van een reddingvest geen straf meer. Voor minder dan € 150 koop je tegenwoordig een deugdelijk automatisch reddingvest waar je totaal geen hinder van ondervindt bij het dragen. Dat kan je de kop toch niet kosten? Ook hier weer een link naar de Belgische wateren, als de railing geen 110 cm hoog is, is het dragen van een reddingvest vandaag al verplicht. Heb je meerdere apparaten aan boord, splits dat uit over 2 accu’s, die gaan nooit tegelijk kapot en zo hou je nog wat over als er eentje de geest geeft. Als je dat een beetje handig oplost, kan je van die 2e accu, middels een daarvoor geschikte schakelaar, in geval van problemen ook starten…

Handige links:
Vorig jaar heeft de ANWB beslist om hun activiteiten rond boten en bootbezit te beëindigen. De wereldberoemde cursussen kunnen echter nog wel bij hen besteld worden via de ANWB-webwinkel. Je kan in deze digitale tijden uiteraard ook on-line een cursus volgen voor het behalen van het vaarbewijs en/of marifooncertificaat: www.vaarbewijs.nl

Voor de liefhebbers hierbij de link naar de volledige Binnenvaartregeling:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025958/2020-01-01


 

Deel dit bericht

You may also like...