Zeeuws Open 2022

Zeeuws Open 2022

Open viswedstrijd voor iedereen vanuit Neeltje Jans voor kleinebootvissers op zondag 15 mei.

Uitsteldata: zondag 29 mei en zaterdag 18 juni.

In de buitenhaven van Neeltje Jans is minimaal Klein Vaarbewijs 1 of een Berperkt Stuurbrevet nodig.
Ook als u permanent aangemeld bent voor de “gewone” clubwedstrijden, dient u zich voor deze wedstrijd ook aan te melden via het onderstaand formulier.

€ 20 inschrijvingsgeld per boot met maximaal 2 personen aan boord.
Vissen op gewicht
Mooie prijzen
Compact wedstrijdgebied

Na de prijsuitreiking worden er nog een aantal leuke prijzen onder alle deelnemers verloot, zodat u niet persé een goede uitslag hoeft te vissen om mogelijk toch met een leuke prijs naar huis te gaan.
De knallers van dit rondje GRATIS tombola zijn deze cadeaukaarten
van maar liefst € 250, € 150 en € 100!

In Zeeland vissen, is haaien vissen!

Wedstrijd in de wedstrijd

Als je naar Zeeland komt om te vissen, moet je zeker ook proberen om een gevlekte gladde haai te vangen. Nergens langs de Nederlandse en Vlaamse kust zijn ze zo makkelijk te vangen als in Zeeland. De kans dat je er minstens één vangt is zeer groot in deze tijd van het jaar. Je kan er dus ook voor kiezen om een poging te wagen de grootste haai van de dag te vangen en daarmee de Robby Fish-haaienprijs binnen te halen. Het is de bedoeling dat je na het maken van een foto (details hier onder) van de haai, het dier weer terug zet. In het onderstaande clipje zie een manier waarop je de gevlekte gladde haai (ook toonhaai genoemd) kan vangen. Aan een standaard paternoster met zagers als aas, zijn ze ook zeer goed te vangen. Zet de slip niet te vast, want dan krijg je spijt! Je andere vangst kan je dan nog steeds ter weging aanbieden voor het klassement van de “reguliere” wedstrijd.

Aanmelden haai

Als u een haai vangt en deze wenst aan te melden voor de haaienprijs, dan moet u deze fotograferen langs een meetlint, samen met het wedstrijdlabel. Zo kan de wedstrijdleiding zien dat de vis tijdens de wedstrijd gevangen is en de lengte controleren. Vervolgens stuurt u de foto voor het einde van de wedstrijd via WhatsApp door naar de wedstrijdtelefoon (nummer op het reglement wat u meekrijgt bij het aanmelden), samen met de gemeten lengte en het wedstrijdnummer.

ENKELE VOORBEELDEN:


 

• We vissen op totaal gevangen gewicht.

• Van belang is dat de vis vrij van overtollig water wordt aangeboden. De wedstrijdleiding beslist of de vis droog
genoeg is. (uitlektafel is aanwezig)

• Mocht er door 2 of meer boten een gelijk gewicht zijn gevangen, dan wint de deelnemer met de grootste vis in de uienzak. Is ook dat gelijk dan beslist het lot.

Algemene spelregels

ALGEMENE SPELREGELS

1. Aanvang wedstrijd: 08.30 uur. Te laatkomers zijn uitgesloten van deelname.

2. Einde wedstrijd: 16 uur. Op dit tijdstip dient u binnen de pieren van de haven of aan de helling te zijn en dient de gevangen vis in de mee geleverde gesloten bewaarzak(ken) verzegeld te zijn.

3. Start wordt gegeven middels een geluidsignaal met een gastoeter en/of de marifoon en/of de Deltabak.

4. Per boot maximaal 2 opvarenden; er mogen maximaal 4 hengels aan boord zijn, welke maximaal voorzien mogen zijn van 3 haken per hengel.

5. Er wordt gevist op gewicht. Alleen “wedstrijd-maatse” vis telt. Indien er toch ondermaatse vis ter weging word aangeboden, wordt per ondermaatse vis 2000 gram in mindering gebracht! Voor vis waarvoor geen wettelijke minimummaat geldt of een die kleiner is dan 23 cm, geldt een “wedstrijd”-minimummaat van 23 cm!

6. Ter weging aangeboden vis dient niet gestript, schoongemaakt of verminkt te zijn!

7. Makreel, horsmakreel, fint, zeedonderpad, zalm, zeeforel, aal, puitaal en alle roggen- en haaiensoorten zijn uitgesloten. Voor zeebaars mogen er 2 vissen per persoon aangeboden worden. LET OP: minimummaat: 42 cm.

8. In geval van twijfel m.b.t. de ter weging aangeboden vis is de wedstrijdcommissie bevoegd deze in beslag te nemen voor nader onderzoek.

9. Deelnemer geeft bij deelname toestemming aan wedstrijdcommissie, om indien deze dit noodzakelijk acht, voor, tijdens of na de wedstrijd boot en eventueel auto te controleren op eventuele voor de wedstrijd geldende onregelmatigheden.

10. Tijdens de duur van de wedstrijd is de wedstrijdcommissie bereikbaar op VHF 77 en kanaal 2, porto B, Cobrabakkanaal 71. Op dit kanaal krijgt u o.a. berichten van de wedstrijdleiding of Kustwachtpost Ouddorp. KW-post Ouddorp is ook steeds bereikbaar op marifoonkanaal 25.

11. Indien een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig beëindigt, dient hij zich persoonlijk af te melden bij de wedstrijdleiding en wordt hij uitgesloten voor de einduitslag.

12. Alle aan boord aanwezige apparatuur zoals: dieptemeter, GPS, plotter, enz. zijn toegestaan.

13. Protest is alleen mogelijk tijdens de weging.

14. Voor aanvang van de wedstrijd moeten deelnemers zich melden bij de wedstrijdleiding ter controle van de presentielijst. Iedere deelnemende boot ontvangt naast een kaartje van het wedstrijdgebied en het wedstrijdreglement, 1 of meerdere vis bewaarzakken en bijbehorende labels voorzien van het wedstrijdnummer. Aan het eind van de wedstrijd, bij binnenvaren van de haven, moeten deze visbewaarzakken gesloten zijn en voorzien zijn van de meegeleverde
labels.

15. De ingeleverde vis blijft bij de wedstrijdcommissie in bewaring tot de uitslag definitief is. Steekproefsgewijs zal er controle op ondermaatse vis plaatsvinden.

16. De prijsuitreiking zal z.s.m. na het einde van de wedstrijd plaats vinden op een nader te vermelden locatie (tijdstip ca. 17 u).

17. Het niet opvolgen van het reglement kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

18. De vereniging en/of de wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal, letsel enz. enz.. Het deelnemen aan de wedstrijd geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen verantwoording.

19. Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Deze is tevens bevoegd iemand de deelname aan de wedstrijd te weigeren.

BAGLIMIT

Hoogst onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar ook voor deze wedstrijd geldt: maximaal 20 kilo kabeljauw of 25 stuks (wat het eerst bereikt wordt) per persoon. Bij overtreding van deze regel wordt de zwaarste vis(sen) uit de vangst verwijderd en 2 kilo per vis in mindering gebracht van het resterende resultaat!

Het wedstrijdgebied wordt in het noorden afgebakend door de lijn van het rode havenhoofd naar de rode boei OR10, vandaar verder naar de groene boei OR9 en van daar in een rechte lijn naar de rode boei R2. De westzijde wordt afgebakend door de rechte lijn van de rode boei R2 naar de watertoren van Domburg. Aan de oostzijde is de buitenste gele tonnenlijn vanaf het groene havenhoofd tot aan het strand de rand van het wedstrijdgebied. Wie buiten dit gebied aangetroffen wordt, wordt gediskwalificeerd.

Inschrijven

Leden die zich aangemeld hebben voor het ganse seizoen, moeten zich voor deze wedstrijd ook aanmelden via dit formulier 

Deel dit bericht

You may also like...