Zandsuppleties Deltakust

Zandsuppleties Deltakust

Onrustpolder (Banjaard)
Strandsuppletie: Er wordt zand opgespoten op het strand om het strand hoger en breder te maken met 370.000 m³ zand.
Waar: Op het strand van Noord-Beveland bij Onrustpolder (voor De Banjaard), tussen strandpaal 1,6 en 3,2. van eind april tot begin juni 2022.
Rijkswaterstaat brengt regelmatig zand aan op het strand van Noord-Bevelandspuit. In 2018 deden we dit voor het laatst. Om hier de kustlijn te kunnen behouden, is een herhaling van deze strandsuppletie gepland in 2022.

Breezand
Strandsuppletie: Er wordt zand opgespoten op het strand om het hoger en breder te maken met 500.000 m³ zand.
Waar: Op het strand van Breezand, tussen strandpaal 5,8 en 7,2 van eind april- begin juni 2022.
Om de kustlijn te kunnen handhaven en om de erosie van de duinen tegen te gaan, spuit Rijkswaterstaat het strand van Breezand weer op.

Westkapelse Zeedijk
Strandsuppletie: Er wordt zand opgespoten op het strand om dit strand hoger en breder te maken met 550.000 m³ zand.
Waar: Op het strand bij de Westkapelse Zeedijk (Walcheren) van Baaiweg tot Hogeweg (tussen strandpaal 18 en 20).
Wanneer: 2022-2023
Waarom: De Westkapelse Zeedijk is in 2008 versterkt. De kust is hierbij verhoogd en uitgebouwd naar zee. Daardoor slijt de kust hier sterk, door stroming, golven en wind. Met suppleties houden we de dijk veilig, de afgelopen jaren zijn er al meerdere geweest op het strand en op de vooroever. In 2022-2023 brengt RWS weer zand aan op het strand.

Oostgat
Suppletie geul: Er wordt zand aangebracht op de zeebodem, op een geul vlak voor de kust met 2,8 miljoen m³ zand.
Waar: Voor de kust van Walcheren.
Wanneer: 2022-2023
Waarom: Het Oostgat is een geul vlak voor de kust van Walcheren. De geul wordt door de jaren heen steeds dieper en steiler. Om dit tegen te gaan, brengen we zand aan op de zeebodem, vlak voor de kust tussen Zoutelande en Westkapelle.

Dishoek – Vlissingen
Strandsuppletie: Er wordt zand opgespoten op het strand om het hoger en breder te maken met ruim 1,1 miljoen m³ zand
Waar: Op het strand tussen Dishoek en Vlissingen, tussen strandpaal 29 en 35.
Wanneer: September 2021 – januari 2022.
Waarom: De kust van Zuidwest-Walcheren slijt continu door golven, wind en stroming. Rijkswaterstaat brengt daarom regelmatig zand aan tussen Dishoek en Vlissingen. In 2016 gebeurde dit voor het laatst. Om de kustveiligheid te waarborgen en ruimte te bieden voor recreatie en de natuur is een herhaling van deze strandsuppletie nodig, inclusief het strand bij Westduin. Na een storm is hier in mei 2020 alvast (versneld) zand gesuppleerd, omdat anders de waterveiligheid in het geding zou komen.


 

Deel dit bericht

You may also like...