Werken aan de brug bij de Bergse Diepsluis

Werken aan de brug bij de Bergse Diepsluis

In opdracht van Rijkswaterstaat brengt Van Den Herik Kust- en Oeverwerken een nieuwe slijtlaag aan op de brug over de Bergsediepsluis. Vanwege het aanbrengen van de nieuwe slijtlaag is de Oesterdam voor weg- en scheepvaart verkeer gestremd van maandag 15 april 07.00 uur tot en met dinsdag 23 april. Deze werkzaamheden zijn nodig om de wegdek over de brug veilig en betrouwbaar te houden. Wij willen u op de hoogte stellen over de werkzaamheden en de mogelijke hinder die u zult ondervinden.

Werkzaamheden
Het oude wegdek vertoont slijtage en schades waardoor vervanging noodzakelijk is om de veiligheid voor het wegverkeer te waarborgen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude slijtlaag, het herstellen van eventuele schades aan het stalen brugdek en het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. Deze acties worden in één keer, na elkaar uitgevoerd. Hierbij wordt er 24 uur per dag doorgewerkt in
een beschermde omgeving (geconditioneerde tent) om weersinvloeden te minimaliseren.

Hinder wegverkeer
Autoverkeer wordt omgeleid via de N286, A4, N289 en vice versa. De extra reistijd bedraagt ongeveer 10 minuten. Oesterdam Resort en De Speelmansplaten zijn bereikbaar vanuit zuidelijke richting. Langzaam verkeer, fietsers en bromfietsers worden omgeleid via Bergen op Zoom, extra reistijd ongeveer 20 minuten. Omleidingsroutes staan aangegeven met gele borden.

Hinder scheepvaartverkeer
Op de brug zelf wordt een tent gebouwd, om daarmee te voorkomen dat het weer invloed heeft op de voortgang van de werkzaamheden en de kwaliteit van de nieuwe slijtlaag. Tijdens de werkzaamheden kan daarom de brug niet worden geopend en dus ook geen gebruik worden gemaakt van de sluis. Hierdoor is er gedurende de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden een volledige stremming van het scheepvaartverkeer.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden aan de slijtlaag van de brug Bergse Diepsluis en andere bruggen binnen dit project staat op de projectpagina rws.nl/slijtlagen-bruggen. Weg- en vaarweggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de gratis landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.


 

Deel dit bericht

You may also like...