Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgisch/Nederlandse kust

Nieuwe scheepvaartroutes
langs de Belgisch/Nederlandse kust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Nieuwe routes in de Noordzee
De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:
• Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door de (nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele;
• Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels;
• Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;
• Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende routes;
• Aanpassing van ankergebieden.

Nieuwe kaarten
Nieuwe (gedrukte) zeekaarten en ENC’s worden vanaf medio april 2017 gepubliceerd en zijn via de gebruikelijke kanalen te koop. Zorg dat u tijdig nieuwe kaarten aan boord heeft.

Let op
Voor de invoering van de nieuwe routering zijn fysieke aanpassingen op zee nodig. Voorafgaand aan en tijdens het plaatsen van deze vaarwegmarkering wordt het scheepvaartverkeer geïnformeerd door Berichten aan Zeevarenden (BaZ) en navigatieberichten van de Kustwacht.

Meer informatie op de RWS-website
Deel dit bericht op sociale media Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

You may also like...