Wijziging in (tijdelijke) spitgebieden Schelphoek en Sint Annaland

Wijziging in (tijdelijke) spitgebieden Schelphoek en Sint Annaland

Bron: Sportvisserij Zuidwest Nederland

Vanwege de zandsuppleties die Rijkswaterstaat in het verleden heeft uitgevoerd op de spitgebieden bij de Oesterdam en de Schelphoek heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland twee tijdelijke spitgebieden erbij gekregen bij de Oesterdam en Sint Annaland. De twee NB-wetvergunningen van deze tijdelijke gebieden verlopen einde 2017.

Spitgebied Schelphoek
De Schelphoek op Schouwen-Duivenland is één van de toplocaties voor zeeaaswinning door sportvissers. Het reguliere spitperceel is in september 2011 als proeflocatie voor het tegengaan van de zandhonger gebruikt. Hierdoor is het voor een groot deel bedekt met een laag zand. Ter compensatie van het tijdelijke verlies aan areaal heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland t/m 2017 een perceel verkregen aangrenzend aan het huidige spitgebied.

Vergunning loopt af
Inmiddels is het spitgebied bij Schelphoek Oost (trailerhelling Schelphoek, dijkpaal 80 – strekdam ca. dijkpaal 97) volledig hersteld en de vergunning van het tijdelijke spitgebied 15b. Schelhoek Oost (strekdam ca. dijkpaal 97) – meest zuidelijke strekdam (ca. dijkpaal 100) is verlopen.
Vanwege de grote belangstelling van zeeaasspitters voor dit tijdelijke gebied – vanwege de aanwezigheid van zagers – heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland de Provincie Zeeland (vergunningverlener) gevraagd om de vergunning te verlengen. Vanwege ‘hoge natuurwaarden’ is hier helaas geen gehoor aan gegeven. Dit betekent dat er vanaf 1-1-2018 niet meer gespit mag worden op het tijdelijke gebied 15b. Schelphoek Oost (strekdam ca. dijkpaal 97) tot meest zuidelijke strekdam (ca. dijkpaal 100).

Fout in aanvullingslijst 2018
Per abuis is dit spitgebied wel opgenomen in de aanvullingslijst van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2018. Deze fout zal in de aankomende digitale aanvullingslijst meteen hersteld worden. Tevens zullen er frequente controles plaatsvinden.

Spitgebied Oesterdam
Een deel van het spitgebied bij de Oesterdam (nr. 7) is door de aanleg van de Veiligheidsbuffer in 2013 onder een dikke laag zand komen te liggen. Ter compensatie heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland vergunning verkregen voor een tijdelijk spitgebied bij Sint Annaland vanaf dijkpaal 825 (kabelbord) tot aan de haven van Sint Annaland. Ook de vergunning van dit tijdelijke spitgebied (nr. 9b) is eind 2017 verlopen en ook hiervoor heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland verlenging aangevraagd.

Herstel Oesterdam
Het spitgebied bij de Oesterdam is nog verre van hersteld. Vanwege de dikke laag zand zal dit voorlopig ook nog niet in de oorspronkelijke staat terugkeren. Geschat wordt dat er op spitgebied de Oesterdam op nog maar zo’n 20% valt te spitten t.o.v. vóór de zandsuppletie in 2013. Overigens mag er op het hele spitgebied bij de Oesterdam wel gespit worden, behalve op de gedeeltes waar zeegras voorkomt (dit is een algemene vergunningsvoorwaarde).

Wijziging spitgebied Sint Annaland (9B)
Per 1 januari 2018 mag er gespit worden tussen de Grote Nol (dijkpaal 817) tot de haven van Sint Annaland. Dit betekent dat er op het gedeelte tussen dijkpaal 825 (Kabelbord) en de Grote Nol (dijkpaal 817) niet meer gespit mag worden.

Momenteel is Sportvisserij Zuidwest Nederland nog in overleg met diverse partijen om ook op dit gedeelte weer te mogen spitten in de toekomst. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, dan zullen wij dit vermelden op onze website.


 

Deel dit bericht

You may also like...