Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 30 september a.s.
in zaal “Dorpstienden” te Ouddorp – 20 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken;
3. Goedkeuring notulen vergadering 18-4-2019;
4. Jaarverslag secretaris 2019 – 2020;
5. Jaarverslag penningmeester 2019 – 2020;
6. Verslag kascontrolecommissie;
7. Benoeming kascontrolecommissie;
8. Vaststellen contributie 2022;

9. Pauze

10. Bestuursverkiezing;

Te bevestigen bij aclamatie (2020):
M. Visser (penningmeester)
M. Brevé (bestuurslid)

Aftredend en herkiesbaar:
M. L. Koopman (secretaris)
K. De Bièvre (bestuurslid)
G. van Lit (bestuurslid)

11. Rondvraag;

12. Sluiting.

De jaarverslagen en notulen heeft u middels de nieuwsbrief kunnen inkijken. 


 

Deel dit bericht op sociale media Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

You may also like...