Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 30 september a.s.
in zaal “Dorpstienden” te Ouddorp – 20 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken;
3. Goedkeuring notulen vergadering 18-4-2019;
4. Jaarverslag secretaris 2019 – 2020;
5. Jaarverslag penningmeester 2019 – 2020;
6. Verslag kascontrolecommissie;
7. Benoeming kascontrolecommissie;
8. Vaststellen contributie 2022;

9. Pauze

10. Bestuursverkiezing;

Te bevestigen bij aclamatie (2020):
M. Visser (penningmeester)
M. Brevé (bestuurslid)

Aftredend en herkiesbaar:
M. L. Koopman (secretaris)
K. De Bièvre (bestuurslid)
G. van Lit (bestuurslid)

11. Rondvraag;

12. Sluiting.

De jaarverslagen en notulen heeft u middels de nieuwsbrief kunnen inkijken. 


 

Deel dit bericht op sociale media Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

You may also like...